Tæt på den dansk-tyske grænse og kun 35 minutters flyrejse fra København har Sønderborg et rigt kunst- og kulturliv.

I sommeren 2023 kommer endnu en begivenhed, som er interessant både for lokale og tilrejsende: ”Garn uden grænser”.

Foredrag, workshops og strikkecafeer vil dukke op i centrum af Sønderborg, så man kan gå fra sted til sted og samtidig få glæde af byens mange caféer, restauranter, butikker og overnatningssteder.

Er man historisk interesseret, kan turen til Garn uden Grænsers Strikkefestival kombineres med besøg til Dybbøl Mølle, Historiecenteret, Sønderborg Slot eller en gåtur langs Gendarmstien.

Bag denne garnfestival står foreningen Garn uden Grænser, som er en non-profit-forening drevet af frivillige, havde stiftende generalforsamling d. 8. december 2021.

Foreningens formål er at afholde en tilbagevendende festival (i weekenden i uge 24) der kan oplyse, inspirere og engagere de besøgende inden for en bred forståelse af arbejdet med garn som hobby, håndværk og kunstnerisk udtryksform. 

Ambitionen med foreningen er at udvikle festivalen til at blive den regionale begivenhed inden for primært stik, men på sigt også andre former for håndarbejde, hvor garn er fællesnævneren.

Foreningen har en arbejdende bestyrelse, der planlægger og koordinerer, men også en større medlemsgruppe, der løbende informeres om bestyrelsens arbejde og efter behov og ønske involveres i bestyrelsens arbejde. 

Der er ingen kommercielle eller individuelle interesser forbundet med Foreningen Garn uden grænser.

Garn uden Grænser afholdes første gang lørdag d. 17. og søndag d. 18. juni 2023.

 

Garn uden Grænser i medierne:

Sønderborgnyt d. 14. oktober 2022

Jyske Vestkysten d. 14. oktober 2022