Kommer snart

Fabrikant Mads Clausens Fond

Fabrikant Mads Clausens Fond har give en bevilling til Festivalen på 20.000 kr.

Samarbejdspartner

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har bevilget 37.500 kr. til afholdelse af Strikkefestivalen. 

Midlerne er bevilget specifikt til udgifter forbundet med workshops og foredrag.

Samarbejdspartner

LINAK

Link støtter Garn uden Grænser med 15.000 kr. Beløbet gives ”øremærket” til foredrag/workshops i forbindelse med Festivalen.

Samarbejdspartner

FOF Sønderborg / Sønderjylland

FOF Sønderjylland er teknisk arrangør for Garn uden Grænser på alt hvad der kræver tilmelding, og lægger desuden lokaler til på Sønderborg Kaserne.

Samarbejdspartner

Langenberg

Samarbejdspartner